Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxikarbamid

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-03-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I Scientific discussion för Siklos (hydroxikarbamid) från 2014, https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/siklos-epar-scientific-discussion_en.pdf: "The environmental risk assessment (ERA) has been calculated, and the PEC value is less than 0.01ug/l. Siklos is unlikely to represent a risk for the environment following its prescribed usage. No phase II environmental effect analysis has been submitted for this marketing authorization."

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. European Medicines Agency. European public assessment reports (EPAR).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm