Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxiklorokin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass, se detaljer nedan.

Persistens. Hydroxiklorokin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Hydroxiklorokin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Hydroxiklorokin har hög kronisk toxicitet.
Risk. Användning av hydroxiklorokin (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Plaquenil (hydroxiklorokin) från Sanofi AB (hämtad 2020-04-03).

Fara

Persistens: "Test showed 0% degradation in 28 days. Hydroxychloroquine is therefore potentially persistent."

Bioackumulation: "Log D (pH 7.4) = 0.62 (method: experimentally obtained by Sirius GLpK automated computerized potentiometric system). Since log D is < 4 at pH 7.4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 21 dagar (reproduktion): 85,8 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0565 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm