Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxizin

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm