Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxokobalamin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm