Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypromellos

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Artelac (hypromellos) från Bausch och Lomb (hämtad 2019-05-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av hypromellos kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm