Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypromellos

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Artelac (hypromellos) från Bausch och Lomb (hämtad 2019-05-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av hypromellos kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-05-09. Helena Ramström] Finns Fass-info från Bausch och Lomb. Nu inte längre undantagen utan en "vanlig" miljöinformation. Ändrat risk från undantagen till kan inte uteslutas. Riskbedömt år från 2010 till 2019.