Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibrutinib

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) Ref Janssen 2016-07-27