Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Idarucizumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Praxbind (idarucizumab), 24 September 2015, EMA/713107/2015.

"The Fab idarucizumab is a protein which is unlikely to result in significant risk to the environment. This was agreed by the CHMP."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Praxbind från Boehringer Ingelheim (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-04 Helena Ramström] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim och assessment report, Praxbind. Ändrat revideratdatum från 2016-09-09 resp. datum för miljörisk från "inget" till 2019-09-04.