Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Iloprost

Fara 1* P 0 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm