Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imipenem

Sammanfattning

Persistens. Imipenem (vattenfri) bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Imipenem (vattenfri) har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Imipenem har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av imipenem (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för imipenem från Recarbrio (cilastatin, imipenem (vattenfri), relebaktam) från MSD (hämtad 2023-12-15).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 1.49–2 days. [...] Since DT50 < 32 days for the total system, the phrase “Imipenem is degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow < - 1 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste blågrön alg (Anabaena flos-aquae) NOEC 2 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,029 vilket ger risken försumbar.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Recarbrio 15 October 2020, EMA/CHMP/538608/2020.

"The environmental risk assessment for imipenem and cilastatin are on-going and will be submitted in 4Q 2020. [...] The CHMP reiterated that the Environmental risk assessment of imipenem and cilastatin needs to be submitted no later than the end of Q4 2020." Ingen sådan information har hittats vid sökning på EMA:s webbplats (2023-12-19).

Övrig information

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm