Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imipramin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-04] Tofranil avregistrerat 2005. Enligt referensgruppens möte 2018-08-27 kom vi fram till att ha kvar information om avregistrerade läkemedel, inte minst med tanke på den engelska versionen. Finns ingen assessment report. [Helena Ramström 2018-06-27] Avregistrerat 2005. Finns ingen assessment report. Finns ingen arkivinfo. Kolla med referensgruppen hur vi ska göra.