Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin

Sammanfattning

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Även om biomolekyler är undantagna från miljöklassificering bör det beaktas att dessa molekyler kan vara biologiskt aktiva.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se. Tillägget om biomolekyler kommer från Fass mijöinformation från Grifols Nordic.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Flebogamma DIF (immunglobulin, humant normalt) från Grifols Nordic, Cutaquig (immunglobulin, humant normalt) från Octapharma Nordic och Beriglobin (immunglobulin, humant normalt) från CSL Behring (hämtade 2024-02-01).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Grifols Nordic också tillägget: Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm