Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indometacin

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-11] Avregistrerat i Sverige (Confortid supp 2015-09-30). Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.