Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infliximab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Det finns utredningsrapporter för flera läkemedel med infliximab. Den senaste informationen är för Zessly (infliximab) 22 Mars 2018, EMA/223369/2018.

"The active substance is a natural substance, a protein and therefore unlikely to pose a significant risk to the environment. This is in accordance with the CHMP Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2)."

Fass miljöinformation

Det finns miljöinformation om infliximab från Pfizer (Inflectra), MSD (Remicade) och Orion Pharma (Remsima), hämtade 2019-09-03.

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information från MSD och Orion Pharm

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-03 Helena Ramström] Finns Fass-info från Pfizer, Orion Pharma och MSD. Finns också flera assessment reports. Ändrat revideratdatum från 2016-03-30 resp. datum för miljörisk 2014-01-01 till 2019-09-03.