Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infliximab

Sammanfattning

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass och motsvarande information finns i utredningsrapporter. I miljöinformationen från MSD: "Even though biomolecules are exempted from environmental risk classification it should be remembered that these molecules may be biologically active."

Detaljerad information

Utredningsrapport

Det finns utredningsrapporter för flera läkemedel med infliximab exempelvis för Zessly (infliximab) 22 Mars 2018, EMA/223369/2018.

"The active substance is a natural substance, a protein and therefore unlikely to pose a significant risk to the environment. This is in accordance with the CHMP Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2)."

Fass miljöinformation

Det finns miljöinformation om infliximab från Pfizer (Inflectra), MSD (Remicade) och Orion Pharma (Remsima), hämtade 2023-10-24.

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

MSD

"Even though biomolecules are exempted from environmental risk classification it should be remembered that these molecules may be biologically active."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm