Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insulin

Sammanfattning

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan men se tillägg för Fass-texterna från Lilly och Sanofi AB nedan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för insulin, humant, isofan (Insulatard Flexpen, Humulin NPH respektive Insuman Basal) från Novo Nordisk, Lilly respektive Sanofi AB (hämtade 2022-03-31).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tillägg i miljöinformationen från Lilly och Sanofi AB: Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-03-31] Finns Fass-texter från Sanofi, NovoNordisk och Lilly. Ändrat revideratdatum från 2020-08-11 till 2022-03-31. [Helena Ramström 2020-08-12] Ändrat undantagen till se nedan. [Helena Ramström 2020-08-11] Sanofi AB och Lilly har tillägget om biologiskt aktivt medan så inte är fallet för Novo Nordisk. Ändrat datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2020-08-11 och revideratdatum från 2016-04-04 till 2020-08-11.