Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interferon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-11] Uppdaterat texten om undantag + lagt till info på engelska och lagt till referens till CHMP:s riktlinjer. [Siv Martini 2016-03-30] Obs! Finns fler interferoner.