Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipilimumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Ipilimumab är en human monoklonal antikropp. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm