Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipilimumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Ipilimumab är en human monoklonal antikropp. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm