Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipratropium

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Ipratropium är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Ipratropium har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ipratropium är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av ipratropium kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Atrovent (ipratropium) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2022-01-13).

Fara

Persistens: "Ipratropium is not readily biodegradable (CO2-production test, detailed method unknown, no standard guideline used) (Ref II). The phrase ”Ipratropium is potentially persistent” is therefore used."

Bioackumulation: "log P = -2.2 at pH 7 (Detailed method unknown, no standard guideline used. log P was estimated via the determination of Ipratropium concentrations in the water and octanol phase, respectively.)"

Toxicitet: "Environmental assessment was based on toxicity data; however as only one and not three different trophic levels were available, a valid PNEC cannot be calculated." Några data redovisas dock inte.  

Risk

Risk för miljöpåverkan av ipratropium kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Ipratropium har tidigare hittats i vattenmiljön i Stockholmsområdet. I samband med byte av analyslaboratorium ingår inte längre ipratropium bland de läkemedelssubstanser som följs upp i Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm