Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan ej uteslutas.

Miljöinformation för isotretinoin saknas på fass.se (2020-10-06). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm