Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan ej uteslutas.

Fass miljöinformation

Miljöinformation för isotretinoin saknas på fass.se (2020-10-06). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-10-06] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Finns inte i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2017-01-23 och datum för miljörisk 2017-01-01 till 2020-10-06. Övrigt (ej publicering) Actavis 2017-01-04