Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-01-23

Övrigt (ej publicering) Actavis 2017-01-04