Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan ej uteslutas.

Miljöinformation för isotretinoin saknas på fass.se (2020-10-06). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-10-06] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Finns inte i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2017-01-23 och datum för miljörisk 2017-01-01 till 2020-10-06. Övrigt (ej publicering) Actavis 2017-01-04