Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ispaghula

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) Isphagula hette tidigare psyllium. Referens Meda fass.se 2016-06-22