Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ixekizumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-12-21

[Helena Ramström 2017-12-21] Ixekizumab is a monoclonal anti-human Interleukin-17A antibody and therefore in accordance with the CHMP guideline on the environmental risk assessment (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) is exempt of the need for an environmental risk assessment.