Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Järn

Information

Undantagen enligt Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Niferex

Det finns miljöinformation för olika järnpreparat från flera läkemedelsföretag med samma information. Här redovisas Fass miljöinformation för Niferex (järn(II)glycinsulfat) från UCB Nordic (hämtad 2022-06-22).

Risk

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fass miljöinformation för Ferinject

Fass miljöinformation för Ferinject (järn(III)karboximaltos) från Vifor Pharma (hämtad 2022-01-26).

Risk

Användning av Järnkarboxymaltos bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Järn är ett naturligt förekommande grundämne och förväntas inte ha någon miljöpåverkan. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, protein er, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm