Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jobitridol

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-29] Ändrad klassificering