Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jopromid

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm