Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabazitaxel

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Nedan finns miljöinformation från Fass Jevtana (kabazitaxel) (hämtad 2018-06-26).

Fara

Persistens: "Test showed 17.76 % degradation in 28 days (guideline OECD 301B)".

Bioackumulation: "Log Pow = 3.78 at pH 7 (guideline OECD 107)".

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC 21 dagar för kräftdjur (Daphnia magna) 8,9 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,00000843, vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm