Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabergolin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 för specialiserad vård vid hyperkalemi i avsnittet Njursjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 for "Specialised Care" of hypercalemia in the therapy section "Renal Diseases." Is recommended in The Wise List 2015 for "Specialised Care" in the therapy sections "Endocrinology, "Pregnancy and Breastfeeding" and "Gynechology and Obstetrics".