Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabergolin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att kabergolin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att kabergolin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kabergolin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av kabergolin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cabaser (kabergolin) från Pfizer (hämtad 2023-06-19).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av kabergolin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm