Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcipotriol

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Daivobet (betametason, kalcipotriol) (hämtad 2018-11-07).

Fara

Persistens: "Calcipotriol is not readily biodegradable. It has been tested according to the test guideline OECD 301F and a biodegradation of -2 ± 2% was found after 28 days."

Bioackumulation: Log Pow, kalcipotriol = 4,9.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-07] Ändrat riskbedömt från 2011 till 2014. Finns Fass-info från LEO Pharma. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns inte med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. [Siv Martini 2017-11-02] Lägg till text [Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Komb preparat finns. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i kombinataion med betametan vid psoiasis i avsnittet Hud-och könssjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 in combination with betamethasone for treatment of psoriasis in the therapy section "Dermatological and Venereal Disease." Arkivinfo LEO Pharma 2017-11-24