Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcipotriol

Sammanfattning

Persistens. Kalcipotriol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Kalcipotriol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kalcipotriol är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-08-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Daivobet (betametason, kalcipotriol) (hämtad 2018-11-07).

Fara

Persistens: "Calcipotriol is not readily biodegradable. It has been tested according to the test guideline OECD 301F and a biodegradation of -2 ± 2% was found after 28 days."

Bioackumulation: Log Pow, kalcipotriol = 4,9.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm