Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalciumacetat

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Referens Fresenius Medical Care 2015-08-23 Finns i kombination med magnesiumkarbonat. Engelsk text saknas.