Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalciumkarbonat

Information

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Calcichew-D3 Citron (kalciumkarbonat, kolekalciferol) från Takeda (hämtad 2021-06-29).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-29] Fass-info från Takeda om undantagen. Ändrat revideratdatum 2016-04-07 till 2021-06-29 och datum för miljörisk 2011-01-01 till 2021-06-29.