Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalciumkarbonat

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Calcichew-D3 Citron (kalciumkarbonat, kolekalciferol) från Takeda (hämtad 2021-06-29).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-29] Fass-info från Takeda om undantagen. Ändrat revideratdatum 2016-04-07 till 2021-06-29 och datum för miljörisk 2011-01-01 till 2021-06-29.