Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaliumklorid

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-30

Övrigt (ej publicering) A12BA51 V07AB ska DDD-klassas K resp U