Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaliumklorid

Sammanfattning

Risk. Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Informationen kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Det finns flera Fass-texter med samma information. Här presenteras Fass miljöinformation för Addex-Kaliumklorid (kaliumklorid) från Fresenius Kabi (hämtad 2022-05-18).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm