Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaliumklorid

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) A12BA51 V07AB ska DDD-klassas K resp U