Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaliumklorid

Sammanfattning

Risk. Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Informationen kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Det finns flera Fass-texter med samma information. Här presenteras Fass miljöinformation för Addex-Kaliumklorid (kaliumklorid) från Fresenius Kabi (hämtad 2022-05-18).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-05-18] Fass-info finns från exempelvis Fresnius Kabi, Baxter, Karo Pharma om undantagen. Ändrat revideratdatum 2016-03-30 till 2022-05-18. Övrigt (ej publicering) A12BA51 V07AB ska DDD-klassas K resp U