Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kanagliflozin

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som beräknas säljas i Sverige under år 2015.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm