Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaptopril

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Ann-Sofie Mangs 2015-08-25] Kollat