Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karayagummi

Sammanfattning 

Risk. Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass Inolaxol (karayagummi/sterkuliagummi), företag Abbott 2011-05-10. Miljöinformation saknas på fass.se för karayagummi (2023-01-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm