Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karayagummi

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen 

Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-11] 2019-03-11. Ändrat den svenska benämningen från sterkuliagummi till karayagummi enligt rek. svenskt namn på Läkemedelsfakta, LV. Enligt Abbots miljöinformation från 2011: Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. [Siv Martini 2016-05-11] Data borttagen i fass.se