Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbakol

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Ann-Sofie Mangs 2015-08-25] Kollat