Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att karbamid är persistent då data saknas.
Bioackumulering. Karbamid har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Karbamid har låg akut toxicitet.
Risk. Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se 2011-05-11. Miljöinformation saknas (2022-06-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Caress (karbamid) från MSD (hämtad 2011-05-11).

Fara

Persistens: "Carbamide is readily degraded in the environment (EPISuite)."

Bioackumulation: "Log Kow = -2,11 (Hansch, C et al., 1995). BCF calculation (EPISuite) = 3,16."

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur Daphnia (unknown species) = EC50 3910000 mikrog/L (48-hr unknown method).

Risk

Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Karbamid har tagits med i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö i en tabell över exempel på läkemedelssubstanser som valdes bort med motiveringen "naturligt".

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. Stockholm Vatten. Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. 2010. ISBN 978-91-633-6642-0.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm