Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att karbamid är persistent då data saknas.
Bioackumulering. Karbamid har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Karbamid har låg akut toxicitet.
Risk. Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se 2011-05-11. Miljöinformation saknas (2022-06-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Caress (karbamid) från MSD (hämtad 2011-05-11).

Fara

Persistens: "Carbamide is readily degraded in the environment (EPISuite)."

Bioackumulation: "Log Kow = -2,11 (Hansch, C et al., 1995). BCF calculation (EPISuite) = 3,16."

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur Daphnia (unknown species) = EC50 3910000 mikrog/L (48-hr unknown method).

Risk

Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Karbamid har tagits med i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö i en tabell över exempel på läkemedelssubstanser som valdes bort med motiveringen "naturligt".

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. Stockholm Vatten. Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. 2010. ISBN 978-91-633-6642-0.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm