Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbetocin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pabal (karbetocin) från Ferring (hämtad 2019-08-19).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-08-20. Ändrat från undantagen till se nedan. [Helena Ramström 2019-08-19. Finns Fass-info från Pabal om undantagen med tillägget om biomolekyler. Ändrat datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2019-08-19. Ändrat revideratdatum från 2016-04-05 till 2019-08-19. [Siv Martini 2015-08-25] Kollat ! Ferring 2011 aug