Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karboprost

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-08-25] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 för specialiserad vård i andra hand vid blödning vid förlossning och abort i avsnittet Gynekologi och obstetrik. Is recommended in The Wise List 2015 for "Specialised Care" in second-line treatment of bleeding during labour and abortion in the therapy section "Gynechology and Obstetrics."