Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karboprost

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att karboprost är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att karboprost bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att karboprost är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av karboprost kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass Prostinfenem (karboprost) från Pfizer (2023-06-28). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm