Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karfilzomib

Sammanfattning

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Övrigt (ej publicering) Referes Amgen 2016-07-27