Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karfilzomib

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-08-10

Övrigt (ej publicering) Referes Amgen 2016-07-27