Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karvedilol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att karvedilol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att karvedilol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att karvedilol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av karvedilol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för karvedilol (2022-10-28). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Karvedilol har tidigare detekterats i in- och utgående avloppsvatten i Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm