Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karvedilol

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Ann-Sofie Mangs 2015-08-25] Kollat