Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaspofungin

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-25] Kollat. MSD 2013jul