Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketamin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att ketamin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att ketamin kan bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ketamin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av ketamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ketalar (ketamin) från Pfizer (hämtad 2021-12-08).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ketamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ketamin Abcur (ketamin) från Abcur (hämtad 2021-12-08).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ketamin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm