Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketokonazol

Sammanfattning

Persistens. Ketokonazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Ketokonazol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Ketokonazol har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av ketokonazol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Ketokonazol anges dock som ett potentiellt hormonstörande ämne enligt utredningsrapport.

Uppgifterna om fara baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-06-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fungoral (ketokonazol) från Janssen (hämtad 2013-11-24).

Fara

Persistens: "Ketoconazole is not readily biodegradable (OECD 301F)."

Bioackumulation: "Ketoconazole has bioaccumulation potential, log D = 3.78."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Green alga (Selenastrum capricornutum) NOEC 0,5 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige men det framgår inte vilket år. PEC/PNEC = 0,651 vilket ger risken låg.

"PNEC (μg/l) = lowest NOEC/5, where 5 is the assessment factor used. The NOEC for the alga Selenastrum capricornutum (0.5 μg/l) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three species tested in chronic studies. Green algae and cyanobacterium have been shown to be the most sensitive species for triazole fungicides (Peterson 1994). Fungicides broadly classified as N-substituted imidazoles or triazoles depress fungal growth through inhibition of 14-demethylase (CYP51) activity, a key step in ergosterol formation (Van den Bossche et al, 1978; 1982). Expression of other CYP enzymes in fish, c17αhydroxylase, 17,20-lyase (CYP17), and aromatase (CYP19), were not affected by 7 day exposure to 30 ug/L ketoconazole (Zhang et al, 2008). Therefore, given the specific mode of action, an assessment factor of 5 was used instead of the default factor of 10. The selective activity of this compound is also demonstrated by the NOEC of greater than 1000 mg/L for effects on activiated sludge microorganisms."

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Ketoconazole HRA, Laboratoire HRA Pharma, 25 September 2014, EMA/CHMP/534845/2014.

"As Ketoconazole is a potential endocrine disruptor, a phase II ERA is requested as outlined in the guideline. The PECsurface water using the refined Fpen value of 0.023 microg/L as requested by the CHMP, triggered the threshold value of 0.01 microg/L. Some data regarding aquatic effects are available in the literature and the applicant is requested to perform a full literature search in order to obtain all available information regarding ketoconazole effects on the environment, and to perform a gap analysis as a post-Marketing Authorisation commitment. A detailed program including missing studies necessary to complete the ERA for ketoconazole will be submitted for approval within 4 weeks after EC decision. Furthermore, a phase II ERA will be performed as a post Marketing commitment, as requested by the CHMP." Ingen sådan uppdaterad information har återfunnits på EMAs webbplats (2022-06-30).

Rappport från Goodpoint

God marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan. Mjällschampo är den primära källan.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Ketokonazol ingår bland de läkemedel som analyseras i vattenmiljön. Halterna har varit under detektionsgränserna under 2020 och 2021. Enligt rapporten "Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö": "Även några s k bredspektrumantibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, tetracyklin) avskiljs väl från inkommande vatten liksom svampmedlet ketokonazol, men de hamnar till stor del i slammet i stället."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm