Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketotifen

Information

Fara 9* P 3 B 3* T 3 Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-07-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-10] Tagit bort Ficks artikel om 500 pharmaceuticals eftersom referensgruppen inte tyckte att det var en bra artikel. Fass-info saknas. Ändrat B=0 till B=3 osäker och då faropoäng 9*. Ändrat revideratdatum från 2018-11-07 till 2019-07-10. [Helena Ramström 2018-11-01] Ingen Fass-info och ingen assessment report. Inget i mätrapporter. Finns i Ficks artikel om 500 pharmaceuticals. Hittar ingen "gammal" Fass-info i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. B=3 osäker ändrat till B=0.