Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kladribin

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns ingen Fass-info som stödjer PBT i arkivet. Finns ingen ny Fass-info men det finns assessment report för Mavenclad (Cladribine PECsurfacewater value is below the action limit of 0.01 μg/L and is not a persistence, bioaccumulation and toxicity (PBT) substance as log Kow does not exceed 4.5. Therefore cladribine is not expected to pose a risk to the environment.). Det senare stödjer B = 0.