Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klavulansyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att klavulansyra är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Klavulansyra har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att klavulansyra är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av klavulansyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Spektramox (amoxicillin, klavulansyra) från Meda (hämtad 2022-12-20).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An estimated Log Pow of -2,04 (unknown method) ... indicates that has low potential for clavulanic acid bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klavulansyra kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm