Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klemastin

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Underliggande information för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tavegyl (klemastin) (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow is 6.4 calculated using a Novartis in-house program."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klemastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Klemastin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016) men detekterades inte vid mätningar 2017.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-21

[Helena Ramström 2019-07-10] Tagit bort artikeln Fick et al om 500 läkemedel. [Helena Ramström 2019-01-21] Eftersom inga data finns för P och T har jag ändrat 3* till "-". [Helena Ramström 2018-10-31] Finns Fass-info från GSK men ingen assessment report. Finns i SLL:s mätrapport 2012-2016 har varit med i mätningar 2017, under LOQ. Finns med i Ficks artikel Predicted critical concentrations for 500 pharmaceuticals. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016. Lagt till osäkert för T=3.