Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klindamycin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att klindamycin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att klindamycin kan bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att klindamycin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Dalacin (klindamycin) från Pfizer (hämtad 2022-04-11).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas. 

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av klindamycin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Klindamycin har detekterats i vattenmiljön i Sverige inklusive inom Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-04-11] Finns Fass-info från Pfizer. Finns ingen utredningsrapport. Finns i IVL:s mätrapport från 2010 och 2014. Mäts i Region Stockholm. Ändrat revideratdatum 2016-03-30 till 2022-04-11.