Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klometiazol

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns ingen Fass-info och ingen assessment report. Hittar inget i arkivet som underlag för PBT-värdet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.