Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klomipramin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Anafranil (klomipramin) (hämtad 2018-10-05).

Fara

Persistens: "34 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD 301E). [---] According to the pass criteria for OECD301 studies, klomipramin can be classified as ‘Klomipramin is potentially persistent'."

Bioackumulation: Log P = 2,1 (23°C, experimentalt bestämd; okänd metod).

Akut toxicitet: Finns data för 2 trofinivåer, lägst för fisk (Danio rerio, zebrafish) 430 mikrog/L.

Risk

Försäljningsdata i Sverige presenteras för år 2016. "No PNEC can be calculated since there is not sufficient environmental toxicity data available, therefore the phrase "Risk of environmental impact of klomipramin cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available." is used."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län och nationellt respektive i fisk

Klomipramin har hittats i renat avloppsvatten i halter upp till 3 ng/L inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016) och i svenskt renat avloppsvatten i halter upp till 49 ng/L.

I det svenska övervakningsprogrammet har man funnit halter av klomipramin i fisk upp till 8,1 mikrog/kg.

Report Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Klomipramin har hittats i spindlar

Klomipramin var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm