Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorambucil

Sammanfattning

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Hittar inget i arkivet som underlag för PBT-värdet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. [Siv Martini 2015-08-26] Kollat