Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorcyklizin

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-05] Kollat. Fnns endast i komb preparat (Anervan).